NAJNOVIJE U PONUDI HOTELA VRUJCI

– PILATES

– AQVABIK

– ŠKOLA PLIVANJA

Hotel Vrujci otvoreni bazeni

OTVORENI BAZENI

OD 17.06.2013.

CENOVNIK

– Pilates 10 dana ……………………….2.500,00 – 1h

– Pilates 7 dana ……………………….1.800,00 – 1h ( Grupa ograničena na 15 osoba ) od 16,45h do 17,45h

– Aqvabik 10 dana ………………………2.500,00 – 45 min

– Aqvabik 7 dana ……………………….1.800,00 – 45 min ( od 18,00h do 18,45h )

POJEDINAČNI TERMINI ( Aqvabik ili Pilates ) 300,00

– Škola plivanja 10 dana………………… 3.000,00 – 2 * 45 min

– Škola plivanja 7 dana ………………… 2.200,00 – 2 * 45 min

( Termini I grupa od 09.00h do 09,45h – 10,30h do 11,15h )

( Termini II grupa od 09,45h do 10,30 – 11,15h do 12,00h )

( Grupa ograničena na 10 osoba )